Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • Бизнес анализи
 • Бизнес анализи

  Програмата КТК Бизнес анализи събира и консолидира данни (Datawarehouse), въведени през КТК Счетоводство, Склад, ТРЗ, Активи или импортирани от друг източник.
  Данните се представят като графики и диаграми (Business Intelligence).

  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • Програмата КТК Бизнес анализи представя качествено и нагледно тенденциите за развитие на бизнеса и резултатите от дейността, на база на данните, въведени от всички модули на КТК Софтуерен Пакет.

  Важен инструмент за вземане на стратегически и тактически управленски решения при големи обеми от данни, позволяващ да се очертаят взаимовръзките и зависимостите между процесите, представени с диаграми.

  Всички диаграми може да се разглеждат по години и месеци. Така може да се проследят тенденциите и да се сравняват данни за произволни периоди.

  Събирането на данните се извършва еднократно, след което само с 1 кликване на мишката се променят диаграмите според зададените параметри.

  Във всеки един момент може да се видят и цифрови данни в таблица, за по-подробен поглед.

Основни функции

 • Търговски анализи

  Продажби и покупки по групи артикули, по клиенти – топ10, по региони, по групи клиенти.

  Анализ на отстъпки и промоции – промяна в продажбите на артикулите от промоции през следващите периоди.

  Планиране на доставките – залага се коефициент, с който се умножава оборота за период, вземат се предвид поръчаните стоки или материали, срока за доставка на всеки артикул, наличностите към определена дата, заложените минимални наличности и се оценяват поръчките от клиенти. Симулации "Какво ще стане, ако ..." – промяна на параметри като продажна цена, обем на продажбите, себестойност и отражението на промените върху печалбата.

  Кредитен рейтинг на клиентите – морал на плащане, обем и групи артикули.

  Статистики по търговци – продажби по клиенти, по групи артикули.

  Съпоставяне на приходи и разходи по търговци.

  Статистики по потребители

  Производство и себестойност

  Материална и нематериална себестойност – структура, тенденции

  Симулации "Какво ще стане, ако ..." – промяна на параметри като доставна цена на суровините и обема на продажбите и отражението на промените върху себестойността и печалбата.

  Планиране на производството – на база минали периоди, заявки, цикъл на производство, технологична готовност, срок на годност на продукцията и др.

  Финансови анализи

  Структура на приходи и разходи – по разходни центрове, по дейности, по обекти.

  Съпоставяне на постоянни и променливи разходи.

  Анализ на критичната точка.

  Планиране на парични потоци – съпоставка на очаквани постъпления и плащания.

  Финансови коефициенти - промяна във времето.


 •  
 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.