Контико лого

Имате въпроси? Позвънете ни на +359 2 832 21 00

Търсене
 • ТРЗ
 • Каса

  Програмата КТК Каса поддържа информация за наличности и движение на парите в неограничен брой каси в различни валути, движение на парични средства между касите, групиране на приходите и разходите по различни признаци, включително и по зададени от потребителя критерии.

  •  
  • Изтегляне:

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Цени

Предимства

 • Улеснения при въвеждане

  Шаблон за въвеждане на нов документ: Приход/Разход към банка, контрагент с нова фактура, към подотчетно лице, закриване на предварително начислено вземане или задължение

  Изчисляване на остатък по аванс и автоматично закриване

  Защита на данните

  Всеки потребител има права за достъп само до касата, за която отговаря

  За всяка каса е възможно да се дефинира дата на заключване

  Справки и обработки

  Ведомост по каси - начално салдо, постъпления и плащания, крайно салдо

  Справка по видове приходи и разходи

  Достъп до всички счетоводни справки за движение на паричните средства, а също и до справките за задълженията и вземанията

Основни функции

 • Базов модул

  Създаване и печат на Приходен Касов Ордер, Разходен Касов Ордер, Касова книга

  Поддържане на бази данни с клиенти и подотчетни лица

  Списък с каси и банкови сметки, салдо по всяка каса или сметка

  Поддържане на списък с видове Приходи и Разходи, различни Валути

  Справки за Паричните потоци, по клиенти, по каси, по видове приходи и разходи за период

  Следене на задълженията на подотчетни лица през каса и счетоводство

  Ведомост по складови документи – задължения към дата падеж за всеки документ

  Опции

  Водене на каси по счетоводни и складови документи

  Автоматично осчетоводяване на плащанията по счетоводни документи

  Справки по видове приходи и разходи (складови и счетоводни) за всяка каса


 •  
 • Демо

  Наш консултант може да инсталира и конфигурира безплатно демо версия на избрани от вас продукти. Моля, използвайте формата за обратна връзка или посочените телефони в раздел Контакти, за да заявите своята демо версия.